Splošni pogoji poslovanja

1. Sofija relaks Darja Sekulić sp.
Darja Sekulić iz podjetja Sofija relaks Darja Sekulić s.p. izdaja in prodaja knjige, izvaja osebne, skupinske programe, tečaje in izobraževanja iz naslova osebne rasti, vodene meditacije, skupinske delavnice povezane z duhovnostjo in sorodne vsebine. Stranke so tako fizične kot pravne osebe.

2. Storitve in definicije
Storitve Darja Sekulić, podjetja Sofija relaks Darja Sekulić s.p., v osnovi obsegajo naslednje storitve:
• Pisanje, izdajanje in trženje knjig (tiskanih in elektronskih)
• izdelava, priprava in trženje različnih izobraževalnih programov in modulov z področja osebne rasti.
• Svetovanja in izobraževanja glede osebne rasti.
• Izvedba seminarjev, delavnic in ostalih dogodkov ter izobraževanj.
• Organizacija različnih srečanj in dogodkov na temo osebne rasti.

3. Ponudniki storitev so:
1. Sofija relaks Darja Sekulić s.p.
2. drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

4. Naročnik, stranka
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

5. Izobraževalni program
Program, do katerega ima naročnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od progama, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.
Izobraževalni modul je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

6. Izvedba storitev

Organizator mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

7. Odpoved s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

8. Odpoved s strani udeleženca

Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, se mu opraviči plačilo.

9. Odjava udeleženca od izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja

Skrajni rok za odjavo od izobraževanja je 7 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na darja@sofijarelaks.si.

V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna 70 % kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.

10. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev
Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.
Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://sofijarelaks.si in vseh podstraneh tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.
Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani https://sofijarelaks.si

11. Avtorske pravice
Stranka (naročnik), v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.
V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.
Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki, prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Spletna trgovina in uporaba kreditnih kartic

Enkratno plačilo

Enkratno plačilo lahko stranka izvede s plačilom na TRR organizatorja, s plačilom s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami (Activa, MasterCard, BA Maestro,Visa, Visa Electron,). V primeru enkratnega plačila na TRR, se stranka zavezuje k poravnavi celotnega zneska v roku 7 delovnih dni od izvedene prijave.

Ko stranka zaključi nakup in v primeru, da izbere nakup s kartico, je preusmerjena na stran 2checkout, kjer se vnesejo potrebni podatki, da se plačilo izvrši.

Nakup izdelka in dostava

Nakup izdelka stranka opravi v spletni trgovini. Izdelek je stranki skupaj z računom dostavljen na posredovani naslov najkasneje v petih delovnih dneh po prejetem plačilu, razen v primeru višje sile. Dostavo pošiljk omogoča Pošta Slovenije.

Nakup izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja

Stranka kupi izobraževanja, delavnico, dogodek ali seminar v spletni trgovini. Storitev je izvedena glede na datume zapisane v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

Naročilo produkta ali prijava na izobraževanje

Naročilo posameznega produkta ali prijava na izobraževanje se šteje od trenutka, ko stranka vpiše svoje podatke in odda naročilo. Stranka odda naročilo na posameznih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo, je stranka preusmerjena v spletno trgovino, kjer lahko pregleduje naročila in izbira količino.

S klikom na gumb za nadaljevanje naročila, je stranka preusmerjena na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, naziv podjetja, opombe). Na isti strani stranka izbira med ponujenimi načini plačila ter pregleda povzetek naročila. Pred izvršilom plačila se mora stranka strinjati s Pogoji plačila.

Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani. Z naročilom produkta ali prijavo na izobraževanje, dogodek, seminar, delavnico se stranka obvezuje, da bo poravnala kotizacijo za udeležbo oziroma znesek za nakup produkta po pogojih, ki se nahajajo na spletni strani.

Po oddaji naročila je stranka preusmerjena na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj elektronski naslov prejme sporočilo, da je naročilo v obdelavi, če gre za plačilo na TRR oziroma, da je naročilo potrjeno, če gre za direktno plačilo.

Če gre za plačilo na TRR organizatorja, organizator po prejetem plačilu, pošlje stranki na elektronski naslov sporočilo o zaključenem naročilu.

POMEMBNO OBVESTILO:

Dejavnosti in storitve, vse oblike svetovanja in izobraževanja, ki jih ponuja ponudnik, ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe. Ponudnik ponuja svoje znanje iz izkušenj in znanj pridobljenih pri različnih avtorjih in programih, tako doma, kot v tujini z namenom izboljšanja kvalitete življenja. Namen izobraževanja je izboljšanje kvalitete življenja tako na osebni kot duhovni ravni. Ravno tako vse oblike svetovanja in energetske terapije se ne izvajajo, kot zdravstvena storitev, ker kot take ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Izvajajo se, kot svetovanja in terapije za osebno in duhovno rast.

Besedi »zdravljenje« ali »zdraviteljstvo«, je omenjeno zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega pogleda na stvarnost, nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za vsak obisk svetovanja, terapij in udeležbo na tečajih, izobraževanjih se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ponudnik ne odgovarja, če nekdo ne spoštuje pridobljenih in naučenih etik in ne odgovarja za njegova dejanja.  

Sofija relaks Darja Sekulić s.p.

Ulica Talcev 14, 6000 Koper

Kontaktni podatki

T : +386 (0)51-845-125

E : darja@sofijarelaks.si